Řecko - Egejské moře

Egejské moře se rozděluje na 4 hlavní souostroví: Sarónské, Sporády, Kyklády a Dodekády.

Celá oblast Egejského moře je z hlediska sportovního náročnější, než oblast Iónského moře, s výjimkou Sarónského souostroví a Peloponéského poloostrova.

Cestu ze Spetse přes Nauplion až do Monemu lemuje velké množství krásných kotvišť a malých přístavů s typicky řeckou atmosférou, plnou vůně olivovníků, cypřišů a množství intimních zákoutí. Typické taverny samozřejmě nechybí ani zde.

Souostroví Kyklád (asi 230 ostrovů), velmi dobře dostupné z Atén, je naproti tomu vyhledávaným teritoriem zkušených jachtařů, kteří kromě typického řeckého slunce a atmosféry hledají i sportovní zážitek.

Vzdálenosti jsou zde delší a v létě fouká vítr Meltemi dosahující až 8 stupňů Beauforta.

Přirozeným pokračováním Kyklád je Dodekánské souostroví končící rušnými centry na ostrovech Kos a Rhodos, které jsou zajímavé i z historického hlediska. Ani zde nechybí osamocené ostrůvky jakoby nedotčené lidskou civilizací. Severní egejská oblast se souostrovím Sporády je známá svými kláštery na hoře Athos, ale i turistickou oblastí Chalkidiki, kde je velké množství pláží.

Podmínky pro jachting jsou zde také velmi dobré a vhodné pro zkušenější jachtaře.