Egejské moře-ATHÉNY TOUR – OSTROVY SARONSKÉHO ZÁLIVU – 7 dní

Nevšední zážitky Vám všem nabízíme v podobě jachtaření v Sarónském zálivu, pro které jsou naším výchozím místem antické Athény. Možnost máme nalodit se přímo v přímořské části Athén Kalamaki Marina, nebo přejet do Mariny malebného přístavu Korfos, kde máme svou základnu.

 

Den 1. : Athény – Ormos Korfos

Den přistání v Athénách můžeme využít k prohlídce Akropolis, nebo přímo z letiště pokračovat do Mariny v přístavu Korfos, kde kotví naše jachta Natalie. Cestou okolo zálivu překročíme Korintský průplav – dílo vzniklé prokopáním Korinthské šíje. Po nalodění a seznámení se se svou kajutou a dalšími prvky bezpečné plavby, zajistíme nákupy proviantu a jiných nezbytností na samotnou plavbu, a dáme si večeři v místní taverně, hned vedle nábřeží, kde kotví jachty.

Den 2. : Ormos Korfos – Poros

Pokud se nám nebude chtít vyplout na moře, můžeme zůstat ještě den na pláži hned vedle Mariny Korfos a relaxovat v příjemném prostředí plážové kavárny a toto lenošení střídat s koupáním v průzračném moři. Vpodvečer můžeme vyplout směr ostrov Poros – cca 16Nm. V Marině Porosu bývají k vidění jachty a megajachty, které tam často zajíždějí vzhledem k oblíbenosti tohoto ostrova. Marina je otevřena nonstop a svým návštěvníkům nabízí více než 50 kotvišť pro lodě na moři a dalších 50 kotvišť na souši, přičemž každé jedno kotviště má vodovodní a také elektrickou přípojku. Díky zátoce, ve které je Marina umístěna jsou všechny lodě výborně chráněné před větrem, či silnými vlnami.

Den 3-4. : Poros - Hydra: 18 Nm

Přejezd na ostrov Hydra nabízí pohledy na malebné domečky, lemující členité pobřeží jednotlivých ostrovů. Ostrov Hydra je se svém miniaturním zálivem romantickým místem ke kotvení. Místní taverny a bary lákají všechny jachtaře k večernímu posezení po vydatné večeři z některých z místních tavern, které lemují celou Marínu. Další den po vydatné snídani vyrazíme na procházku po hradbách lemujících Marínu a užijeme si koupání na jihozápadní straně ostrova.

 

Den 5. : Hydra – Aigina : 20 Nm 

Aigina patří mezi největší ostrovy celého Sarónského zálivu. Cestou spouštíme záď jachty a koupeme se v tyrkysově modré vodě. Marína ostrova je přímo před vchody do místních barů, taveren a zmrzlináren. Všechno okusíme…

Den 6. : Aigina – Kalamaki Marina Athens 25 Nm

Plavbu si užijeme dle povětrnostních podmínek a počasí – koupání ze zádi jachty – a přijíždíme do megaMaríny Athén Kalamaki. Stěžně jachet a katamaránů již zdálky signalizují, jakým sportem a aktivitami se tady žije 

Den 7. : Kalamaki Marina – Athens - Praha

Poslední den věnujeme starobylým Athénám a po tom, co zdoláme Akropolis se z letiště vydáváme zpět do Prahy….Program plavby, včetně jednotlivých ostrovů a jejich Marín se může samozřejmě lišit v závislosti na počasí, náladě a požadavků celé posádky….

Šťastnou plavbu a příznivý vítr do plachet ……